Responsible Disclosure

Bij Gini Solutions heeft de veiligheid van haar systemen hoge prioriteit. Ondanks de aandacht hiervoor en mede gezien de voortschrijdende ontwikkelingen wereldwijd, die door ons continue wordt gemonitord, kan het voorkomen dat de toegankelijkheid en veiligheid van onze systemen in gevaar dreigt te komen. Wij stellen het op prijs wanneer u ons tijdig een door u geconstateerd probleem m.b.t. ons systeem bij ons meldt. Wij werken graag met u en onze relaties samen om onze systemen te beschermen.

Wat wij van u vragen:

  • Uw bevindingen te mailen naar info@gini-solutions.com of telefonisch contact op te nemen met onze officemanager, tel. 074 – 20 20 208
  • Geen misbruik te maken van mogelijke issues door meer data te downloaden dan nodig is om het lek aan te tonen of gegevens van derden in te kijken, verwijderen of aanpassen;
  • De communicatie m.b.t. mogelijke issues in onze systemen door ons te laten regisseren zodat eenduidige informatie m.b.t. deze issues transparant worden geventileerd.
  • Geen ge-/misbruik te maken van aanvallen op fysieke beveiliging, social engineering, distributed denial of service, spam of applicaties van derden;
  • Uw bevindingen zo volledig mogelijk naar ons zodat wij en compleet overzicht hebben en adequaat kunnen reageren. Meestal is het IP-adres of de URL van het getroffen systeem en een omschrijving van de kwetsbaarheid voldoende, maar bij complexere issues kan meer informatie nodig zijn.

Wat wij ons voor inzetten:

  • Wij reageren zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen 3 dagen op uw melding met een beoordeling van de melding en een verwachte datum voor een oplossing;
  • Wanneer u zich aan bovenstaande voorwaarden heeft gehouden zullen wij geen juridische stappen tegen u ondernemen betreffende de melding;
  • Uw melding wordt ten alle tijden vertrouwelijk in behandeling genomen. Het kan voorkomen dat wij uw gegevens met ondersteunende partijen moeten delen. Uw persoonlijke gegevens worden nooit zonder uw uitdrukkelijke toestemming door ons (bedrijfsnaam) met derden gedeeld. Ook bij noodzakelijke en wettelijke voorschriften zullen wij u tijdig informeren. Daarbij is melden onder pseudoniem een mogelijkheid.
  • Wij informeren u tijdig over de voortgang van het oplossen van het probleem;
  • In berichtgeving over het gemelde probleem zullen wij, indien u dit wenst, uw naam als bronvermelding opnemen.


Gini Solutions streeft er naar om relevante issues m.b.t. haar systemen zo spoedig mogelijk op te lossen.