Gini Rapportages

Rapporteer alles voor je zelf en je relaties

Je kunt rapportages voor verschillende doeleinden gebruiken. Voor een vacature, een kandidaat, het personeel, externe partijen en voor bedrijven. Tevens kunnen deze verschillende partijen aangeven wanneer zij deze rapportage willen ontvangen. De rapportage is ervoor bedoeld om de partijen te informeren over het proces waarin zij zich bevinden.

Rapportages is ook hét middel om management op de hoogte te houden van alle activiteiten.